Tijdschrift voor geschiedenis nu online

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Het Tijdschrift voor Geschiedenis is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift. Bijzonder is dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse taal in toegankelijke bewoording en zonder al teveel jargon worden gepubliceerd. Voortaan is de TvG online te raadplegen.

In het augustus nummer van 2012 zijn 4 interessante artikelen gepubliceerd:

Het leger onder vuur

Het Nederlandse militaire veiligheidsbeleid werd tussen 1966 en 1979 sterk ter discussie gesteld. Protest van soldaten en antimilitaristische acties volgden elkaar in rap tempo op. Ze tonen aan dat het links-radicalisme van ‘de lange jaren zeventig’ niet aan de Nederlandse krijgsmacht voorbijging. Dit artikel beschrijft hoe de krijgsmacht omging met deze binnenlandse dreiging.

Geheim gewroet in het duister?

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn altijd omgeven door een zweem van geheimzinnigheid en onduidelijkheid. Over wat ze precies doen en mogen is door de tijd heen verschillend gedacht. In dit artikel onderzoek ik op welke manier percepties van veiligheid en onveiligheid leidden tot de inrichting en uitbouw van een Nederlandse veiligheidsdienst. Hoe zagen de betrokkenen nut en noodzaak?

Van ‘helsche machines’ en Russische provocateurs

Wie is de anarchist? Waar houdt hij zich op? En wat kunnen en willen we eraan doen? Dat vroegen de minister van Justitie, de commissarissen van de politie en de vele politieinformanten zich na 1880 steeds vaker af. Maar hoe erg was de dreiging werkelijk, en in hoeverre diende de strijd tegen anarchisme hele andere overwegingen?

De historisering van veiligheid

Bommen ontploffen echt, maar de betekenis die aan ontploffingen wordt toegekend en de veiligheidsmaatregelen die daarna worden genomen kunnen enorm uiteenlopen. Veiligheidspolitiek is een kwestie van verbeelding, van cultuur en van ideologie. In deze introductie pogen we veiligheid te ‘historiseren’, in plaats en tijd te verankeren, aan de hand van een aantal sociaal-wetenschappelijke concepten.

De reeks van het Tijdschrift voor Geschiedenis [1886-1940] werd voor digitalisering kosteloos ter beschikking gesteld door de UB Leiden. De boeken zijn toegankelijk gemaakt door ze te scannen en met behulp van OCR (Optical Character Recognition) doorzoekbaar te maken. http://www.historici.nl/retroboeken/tvg

Reacties staat uit voor Tijdschrift voor geschiedenis nu online

Opgeslagen onder Berichten - algemeen, Tijdschriftartikelen

Reacties zijn gesloten.