Jan-Bert Maas promoveert op inzet management software (ERP) binnen de krijgsmacht

maasTitel: Taking the Next Step. Managing ERP Systems in the Post-Implementation Phase
Promotores: prof. dr. J.M.M.L. Soeters, prof. dr. P.C. van Fenema

Hoe wordt kennis over het softwarepakket ERP verankerd, ontsloten en opgeslagen binnen de krijgsmacht? Dit onderzoek concentreert zich op de vraag hoe het Ministerie van Defensie dit systeem voor de ontsluiting van financiële-, boekhoudkundige- en klantinformatie daadwerkelijk gebruikt. Tot nu toe was vooral onderzocht welke uitdagingen ERP-implementaties met zich mee brengen, maar er was nog weinig bekend over de post-implementatiefase.

Gebrekkig management van kennis kan ertoe leiden dat een organisatie overmatig vertrouwt op een klein aantal deskundige werknemers in plaats van te investeren in ERP-kennis en vaardigheden van al het betrokken personeel. Daarom zijn belangrijke aanbevelingen van dit onderzoek onder andere: de oprichting van een faciliterende kennisinfrastructuur, het voorbereiden van managers op veranderingen geïnduceerd door het ERP-systeem, en het oprichten van de rol ‘Chief Knowledge Officer’ (CKO).

Deze CKO zou binnen Defensie verantwoordelijk zijn voor het wegnemen van barrières die een vrije stroom van kennis door de organisatie belemmeren. Tot slot geeft deze studie inzicht in het gebruikersgedrag van de ERP-gebruikers en geeft het inzichten om deze gedragingen gericht aan te sturen binnen een organisatie.

Reacties uitgeschakeld voor Jan-Bert Maas promoveert op inzet management software (ERP) binnen de krijgsmacht

Opgeslagen onder Uncategorized

Reacties zijn gesloten.