Nederlanders in de Heilige Oorlog

Voor u geselecteerd

  • NederlandsNederlanders in de Heilige Oorlog, dat onder redactie van Maurits Berger bij Uitgeverij Boom is verschenen, vergelijkt  Nederlandse jihadisten van nu met de communisten die in 1936 naar de Spaanse Burgeroorlog gingen en met de katholieken die in 1860 naar Rome trokken. ISBN 9789462900912. Ook als hardcopy beschikbaar in de bibliotheek KMA 73 N175 N9
  • Gerard-René de Groot en Olivier Vonk, ‘De ontneming van het Nederlanderschap wegens jihadistische activiteiten‘, TvRRB 2015-1, p. Dit wetsvoorstel wordt door Gerard-René de Groot en Olivier Vonk kritisch besproken tegen de achtergrond van relevante internationale standaarden op het gebied van het nationaliteitsrecht, de recentelijk gepubliceerde ‘ILEC guidelines’, de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan met het intrekken van het Nederlanderschap wegens het treden in vreemde krijgsdienst, en algemene rechtsstatelijke beginselen
  • Prof. dr. mr. Maurits Berger, ‘Nederlanders en de heilige strijd – conclusies‘, TvRRB 2015-1, p. De vraag die ten grondslag lag aan ‘Nederlanders en de heilige strijd’ is of de Nederlandse jihadgangers uniek zijn in hun soort, en of er iets typisch ‘islamitisch’ of ‘allochtoon’ aan hun gedrag ten grondslag ligt, of dat we hun beweegredenen kunnen verklaren als Nederlanders in bijzondere omstandigheden.
  • Prof. dr. mr. Maurits Berger en Drs. Masha Rademakers, Allahoe Akbar!‘, TvRRB 2015-1, p. In deze bijdrage de wordt de deelname behandeld van Nederlandse moslims aan de Syrische burgeroorlog die in 2011 uitbrak, en de trek naar het ‘kalifaat’ dat de organisatie ISIS in 2014 vestigde in het noorden van het Syrisch-Irakees grensgebied. Er wordt gekeken hoe het fenomeen zich heeft ontwikkeld, wie er vertrokken zijn, hoe de publieke en politieke opinie erop reageren, en welke maatregelen de overheid neemt.
  • Reinier Bergema en Sander Koudijs, Nederlandse jihadisten in Syrië en Irak: een analys, Internationale Spectator 10 – 2015 (jrg. 69). De angst onder veel Nederlanders voor terugkerende jihadist-landgenoten blijkt door de aanslagen in Parijs niet ongegrond. Hoewel er vaak over verschillende individuele ‘Syrië-gangers’ wordt gerapporteerd, worden er weinig academische analyses gemaakt. Wat kenmerkt een Nederlandse jihadist?

De gebruikte url’s werken alleen voor medewerkers en studenten van de NLDA.

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Nederlanders in de Heilige Oorlog

Opgeslagen onder Nieuwe aanwinsten

Reacties zijn gesloten.