AuteursrechtInformatiePunt

Binnen de NLDA wordt veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld artikelen, rapporten, boeken of beeld & geluid voor het onderwijs en het onderzoek. Vaak betreft het hier publicaties die door anderen zijn gemaakt en waarop in de meeste gevallen een auteursrecht berust. Om te achterhalen of en met welke auteursrechten u te maken heeft bij het beschikbaar stellen van publicaties ten behoeve van het onderwijs kunt u het stroomschema digitaal beschikbaar stellen studiemateriaal gebruiken.

Vragen over auteursrechten in het hoger onderwijs? Op deze site zijn antwoorden op zo’n beetje alle relevante auteursrecht gerelateerde vragen te vinden.

Hoe  studiemateriaal op de ELO kan worden geplaatst leest u in de handleiding studiemateriaal plaatsen.


@ Docenten:

Als docent in het hbo of op de universiteit mag u een gedeelte van een boek kopiëren of printen, zonder dat daarvoor toestemming nodig is. Dit geldt wanneer u niet meer dan 10.000 woorden tot een maximum van een derde deel uit niet-literaire boeken in papieren of elektronische vorm kopieert of print. Bron: http://www.onderwijsenauteursrecht.nl/

Voor het aanvragen van toestemming, “niet-korte overname”, is er een invoer-formulier beschikbaar. Hierop wordt m.b.v. invoervelden die informatie gevraagd welke noodzakelijk is voor het indienen van een toestemmingsaanvraag bij de stichting PRO.

AIP formulier niet-korte overname
Openen met: “Microsoft Word (standaard)”. Na openen dient u vervolgens “Bewerken Inschakelen” te bevestigen door dit aan te klikken.

Het ingevulde formulier “Opslaan als …”:  Document (.doc, .docx, etc.) en via E-mail versturen naar auteursrecht.NLDA@mindef.nl


Contact

U kunt contact opnemen met het AIP via een e-mail aan auteursrecht.NLDA@mindef.nl