Categorie archief: Nieuwe aanwinsten

Openingstijden bibliotheek NLDA locatie Breda

Vanaf 1 februari 2017 zijn de openingstijden van de bibliotheek gewijzigd.

De bibliotheekbalie is op maandag tot 13.00 gesloten. Het is dan niet mogelijk om uitleenpassen te laten maken en ook zijn er geen informatiespecialisten waar je vragen aan kunt stellen. Tijdens de overige openingsuren ben je van harte welkom!

Heb je vragen over het zoeken naar en verwerken van literatuur en wil je hier graag een meer uitgebreide uitleg over? Of wil je met een groepje studenten een workshop volgen? Maak dan een afspraak met onze informatiespecialisten. Stuur een mail met een korte uitleg over je vraag aan Bibliotheek.kma@mindef.nl

Bibliotheek NLDA locatie KMA Breda

Openingstijden bibliotheek
Maandag t/m vrijdag 08.00-16.30. Studiezalen blijven tot 22.00 uur geopend.
Let op de bibliotheekbalie is op maandag tot 13.00 uur gesloten!
De studie- en leeszalen zijn op maandagmorgen wel geopend. U kunt gebruik maken van de bibliotheek en boeken inleveren en lenen. Voor vragen en het aanmaken van pasjes bent u NA 13.00 uur weer welkom. De studiezalen zijn iedere dag tot 22.00 uur open, in de avonduren en in het weekend zijn er geen informatiespecialisten aanwezig en kun je geen boeken lenen/inleveren.
 

studiezalen

 

Reacties staat uit voor Openingstijden bibliotheek NLDA locatie Breda

Opgeslagen onder Nieuwe aanwinsten

Van nylonkous naar opblaastank.

Rubber-en-kuntsstofFrits Irrgang schreef een boek over honderdvijftig jaar rubber- en kunststofindustrie van 1820 tot 1970 en in het bijzonder ook de militaire toepassingen ervan.

Irrgang werkte zijn hele leven in de kunststofindustrie en bij de overheid als kunststofexpert. Hij ging na zijn pensionering , zeventien jaar geleden, als vrijwilliger werken in de bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Hier kreeg hij de kans onderzoek te doen naar de geschiedenis van kunststof en rubber.

Het boek telt 136 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Het is te koop bij de expositieruimte van de KMA in Breda en kost 5,00 euro. Het kan ook worden toegezonden voor 7,50 euro.

Bestellen via het contactformulier.

Reacties staat uit voor Van nylonkous naar opblaastank.

Opgeslagen onder Nieuwe aanwinsten

Effective Civil-Military Interaction in Peace Operations

11177926-lDr. ir. S.J.H. (Bas) Rietjens is universitair hoofdocent binnen de sectie Logistiek en Informatie van de Faculteit Militaire Wetenschappen. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op informatiemanagement en civiel-militaire interactie.

Zijn meest recente boek bevat unieke, uit de eerste hand ervaringen van militairen en civiele specialisten die betrokken zijn geweest bij  civiel-militaire interactie processen. Het betreft ‘lessons-learned’ uit  NAVO geleide operaties en VN-geïntegreerde missies, in verschillende geografische gebieden, zoals de Balkan, Irak, Afghanistan en Afrika.

 

 

Medewerkers en studenten van de NLDA kunnen het boek lenen in de bibliotheek of online lezen op http://site.ebrary.com.nlda.idm.oclc.org/lib/nlda/detail.action?docID=11177926

Reacties staat uit voor Effective Civil-Military Interaction in Peace Operations

Opgeslagen onder Nieuwe aanwinsten

Nederlanders in de Heilige Oorlog

Voor u geselecteerd

  • NederlandsNederlanders in de Heilige Oorlog, dat onder redactie van Maurits Berger bij Uitgeverij Boom is verschenen, vergelijkt  Nederlandse jihadisten van nu met de communisten die in 1936 naar de Spaanse Burgeroorlog gingen en met de katholieken die in 1860 naar Rome trokken. ISBN 9789462900912. Ook als hardcopy beschikbaar in de bibliotheek KMA 73 N175 N9
  • Gerard-René de Groot en Olivier Vonk, ‘De ontneming van het Nederlanderschap wegens jihadistische activiteiten‘, TvRRB 2015-1, p. Dit wetsvoorstel wordt door Gerard-René de Groot en Olivier Vonk kritisch besproken tegen de achtergrond van relevante internationale standaarden op het gebied van het nationaliteitsrecht, de recentelijk gepubliceerde ‘ILEC guidelines’, de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan met het intrekken van het Nederlanderschap wegens het treden in vreemde krijgsdienst, en algemene rechtsstatelijke beginselen
  • Prof. dr. mr. Maurits Berger, ‘Nederlanders en de heilige strijd – conclusies‘, TvRRB 2015-1, p. De vraag die ten grondslag lag aan ‘Nederlanders en de heilige strijd’ is of de Nederlandse jihadgangers uniek zijn in hun soort, en of er iets typisch ‘islamitisch’ of ‘allochtoon’ aan hun gedrag ten grondslag ligt, of dat we hun beweegredenen kunnen verklaren als Nederlanders in bijzondere omstandigheden.
  • Prof. dr. mr. Maurits Berger en Drs. Masha Rademakers, Allahoe Akbar!‘, TvRRB 2015-1, p. In deze bijdrage de wordt de deelname behandeld van Nederlandse moslims aan de Syrische burgeroorlog die in 2011 uitbrak, en de trek naar het ‘kalifaat’ dat de organisatie ISIS in 2014 vestigde in het noorden van het Syrisch-Irakees grensgebied. Er wordt gekeken hoe het fenomeen zich heeft ontwikkeld, wie er vertrokken zijn, hoe de publieke en politieke opinie erop reageren, en welke maatregelen de overheid neemt.
  • Reinier Bergema en Sander Koudijs, Nederlandse jihadisten in Syrië en Irak: een analys, Internationale Spectator 10 – 2015 (jrg. 69). De angst onder veel Nederlanders voor terugkerende jihadist-landgenoten blijkt door de aanslagen in Parijs niet ongegrond. Hoewel er vaak over verschillende individuele ‘Syrië-gangers’ wordt gerapporteerd, worden er weinig academische analyses gemaakt. Wat kenmerkt een Nederlandse jihadist?

De gebruikte url’s werken alleen voor medewerkers en studenten van de NLDA.

 

 

 

 

Reacties staat uit voor Nederlanders in de Heilige Oorlog

Opgeslagen onder Nieuwe aanwinsten

Zweeds promotieonderzoek “Trust in Military Leaders”

Maria Fors Brandebo, Researcher at the Swedish Defence University, is onlangs gepromoveerd op het proefschrift: “Trust in Military Leaders”.

The aim of this thesis is to study trust in military leaders. Empirical data was gathered through interviews and questionnaires with military personnel mostly from Sweden, but also from four other European countries.This thesis contributes with context-specific knowledge on trust in leaders in a military context and knowledge on psychological processes and individual dispositions that shape and change the willingness to trust leaders. The main findings presented in this thesis are the identification of characteristics of the trustor, the trustee, and the context which influences trust in military leaders.

Military leaders and trust

Reacties staat uit voor Zweeds promotieonderzoek “Trust in Military Leaders”

Opgeslagen onder Nieuwe aanwinsten