Databases A/Z

Voor de toegang tot de betaalde databases moet u altijd inloggen. Meer informatie over de toegang tot de digitale bibliotheek kunt u hier lezen. Handleidingen voor de verschillende databases vindt u door op het  te klikken.

 • ABI/INFORM Global database features full-text journals, dissertations, working papers, key business and economics periodicals such as the Economist, country-and industry-focused reports, and downloadable data
 • Academia  biedt online toegang tot tienduizenden uren streaming video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Toegang tot Acadamia Beeld en Geluid verloopt via IODW, inloggen met SURF 
 • Academic Video Online bevat een grote verscheidenheid aan videomateriaal: documentaires, interviews, speelfilms, uitvoeringen, nieuwsprogramma’s en journaals, demonstraties en onbewerkte beelden. Academische instellingen vinden de meest gebruikte films voor klassikaal onderwijs, plus nieuw uitgebrachte films en eerder niet beschikbaar archiefmateriaal. (68.000 titels)
 • Beeldbank WO2 bevat ruim 150.000 beelden.
 • Begraafplaatsen Online online bronnen van documenten (incl beeld en geluid), en personen (“levend of dood”) uit binnen- en buitenland.
 • Boom PortaalOmvangrijke Nederlandstalige collectie boeken, tijdschriften, jurisprudentie-bronnen en databanken van Boom. Negeer de foutmelding die er komt. Klik op logo BoomPortaal en je kunt zoeken.
 • Business Source Ultimate bevat naast gerenommeerde full-text tijdschriften ook toegang tot onder meer casussen, economische landenrapporten, bedrijfsprofielen en interviews met analisten en managers. Databank van EBSCO.
 • Combined Arms Research Library collections. Bevat fulltext Master of Military Art and Science Theses.
 • Company.info betrouwbare, actuele en complete bedrijfsinformatie én nieuws over meer dan 2,5 miljoen organisaties en 2,5 miljoen zakelijke beslissers in Nederland. Toegang op IODW.
 • Conciliation Resources is an independent international organisation, they informs and strengthens peace processes by documenting and analysing the practical lessons and innovations of peacebuilding.
 • CTIVD: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetst het handelen van de  AIVD en MIVD en brengt onderzoeksrapporten uit.
 • CROW : kennisplatform over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Alleen op IODW.
 • Country ProfilesLandeninformatie zoeken in diverse databases zoals Cia World Factbook.
 • Data Archiving and Networked Services DANS biedt met NARCIS toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland.
 • Delpher bevat miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie voor u gemakkelijk te maken.
 • Den Hollander Juridische vaktijdschriften hier kun je juridische uitgaven doorzoeken op gespecialiseerde rechtsgebieden, bijvoorbeeld: internetrecht, energierecht, agrarisch recht, jaarrekeningenrecht, enz. Toegang op IODW.
 • Doctrine publicaties: alleen op MULAN Intranet
 • Doctrine UK LWC-Britse Doctrine: alleen op MULAN intranet
 • DTIC Technical Reports: largest central resource centrum for DoD and government-funded scientific, technical, engineering, and business related information.
 • Ebook Central: ruim 127.000  E-books beschikbaar voor de NLDA
 • Ebooks Ebsco
 • Ebooks A/Z lijst (bibliotheek NLDA)
 • Ejournals A/Z lijst (bibliotheek NLDA)
 • Energeia dagelijks het laatste nieuws over gas, elektriciteit en duurzame energie. Met variërende onderwerpen als politiek en wet- en regelgeving, toezicht, fusies en allianties, investeringen en financieringen, nieuwe innovaties, marktontwikkelingen en transport en distributie. Onmisbaar voor wie zicht wil houden op het veranderende energielandschap van een sector in transitie. Vraag een gratis abonnement aan.
 • ESB (economie.nl) economische trends in de conjunctuur, op de arbeidsmarkt, de financiële markten en trends op het raakvlak tussen economie en samenleving.
 • Financieel Dagblad laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen? Lees iedere dag het FD als e-paper en krijg onbeperkt toegang tot FD.nl inclusief een archief van 13 maanden. Vraag een gratis abonnement aan.
 • Fiscaal Up-to-date informeert op fiscaal gebied over alles met betrekking tot rechtspraak, wetgeving en beleid.
 • Fiscaal Totaal een complete kennisbank met fiscale informatie en praktische tools. Het biedt inzicht middels wetgeving, jurisprudentie, besluiten, commentaren op wetgeving, fiscale vakliteratuur en de wetgevingskalender. Ook vind je hierin de Elsevier Belastingalmanakken. Hiernaast heb je ook praktische tools als checklists, templates, alle fiscale cijfers en rekentools tot je beschikking. Uniek van deze kennisbron is dat de informatie/literatuur per fiscaal onderwerp benaderd kan worden.
 • GlobalSecurity.org try to bring you the facts, to help you form your opinion. Inlogcode in de bibliotheek.
 • Google Scholar (Google Wetenschap): zoekmachine waarmee wetenschappelijke publicaties worden doorzocht. Maak gebruik van de “Slim Zoeken Operatoren” voor betere resultaten.
 • Grijze Literatuur in Nederland bevat de titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties.
 • Handboeken en handleidingenalleen op MULAN Intranet
 • HBO Kennisbank: scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen door studenten, docenten en lectoren van de hogescholen in Nederland.
 • Historische Kranten Nederlandse dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.
 • IB Documentatiecentrum Mindef. Alleen op MULAN Intranet.
 • IEEE (IEL): Literatuur op het gebied van de elektrotechniek en computerwetenschappen. De meer dan 3 miljoen documenten in IEL omvatten artikelen uit de tijdschriften en congresverslagen, de IEEE normbladen en meer dan 500 boeken.
 • IMF eLibrary: online bibliotheek van het Internationaal Monetair Fonds, biedt informatie over macro-economie, globalisering, opkomende markten, armoedebestrijding, enz. (Engelstalig) Toegang op IODW.
 • INA Personen- en Familierecht een uitgebreide rekentool op het gebied van alimentatie met hiernaast alle benodigde informatie op het gebied van personen- en familierecht. De informatie bestaat uit beslisbomen, wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren op wet- en regelgeving en overige ontwikkelingen binnen het personen- en familierecht. Deze thema’s zijn ook overzichtelijk verdeeld per onderwerp. Toegang op IODW.
 • Infopunt Veiligheidonline kennisbank met dossiers. Kennisbron voor veiligheid.
 • Instituut voor Bouwrecht is een kennisplatform waarop je online bronnen kunt raadplegen op het gebied van bouwrecht.
 • International Crisis Grouplandeninformatie
 • Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Historisch bronmateriaal, duizenden archiefstukken, biografieën en correspondenties digitaal en vrij toegankelijk.
 • Juridisch Kennisportaal: gratis alternatief  voor de reeds bestaande juridische databanken van de grote uitgevers.
 • Kennisbank Data Overheid biedt allerlei gegevens over overheidsorganisaties en aanverwante instanties. Denk aan statistische gegevens van alle gemeenten in Nederland, informatie over de bestuurders, de portefeuilleverdeling, oppervlaktegegevens, bedrijfsterreinen en het inwonertal. Op IODW.
 • Kluwer Navigatoralle wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren, vakliteratuur en tijdschriften, per vak- en rechtsgebied in collecties gebundeld.Wolters Kluwer Navigator is te benaderen via contentintegratie op Legal Intelligence. Eerst registreren via Registratie nieuwe gebruiker Legal Intelligence . Met uw Mindef e-mailadres een account aanmaken op IODW
 • Krantenbankzoekmachine gemaakt voor de (web-)archieven van onder andere: De Volkskrant, NRC Handelsblad, Telegraaf, AD, Trouw, BN-de Stem, Elsevier en de Groene Amsterdammer.
 • Lees-Rijk: Alle rijksbreed beschikbare digitale producten ( boeken, tijdschriften, en andere uitgaven) van de gecontracteerde uitgevers zijn vindbaar. Met uw Mindef e-mailadres een account aanmaken.
 • Legal IntelligenceEerst registreren via Registratie nieuwe gebruiker Legal Intelligence . Met uw Mindef e-mailadres een account aanmaken op IODW.
  Voornamelijk juridische of fiscaal- onderwerpen in openbaar gepubliceerde overheidscontent (bijvoorbeeld wet- en regelgeving, uitspraken etc.) en in content die uitgevers aan Legal Intelligence beschikbaar hebben gesteld.
 • Lexis Nexis
 • MERLN is a consortium of military education research libraries working together to provide access to a variety of unique resources for the use of researchers and scholars.
 • Military Balance is the IISS annual assessment of the military capabilities and defence economics of 171 countries worldwide.
 • NATO Archives: historische documenten van de Internationale Staf (IS), de Internationale Militaire Staf (IMS) en de veiligheid van Europa en Noord-Amerika. In de komende jaren zullen ook de documenten van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) en de complete collectie van de NAVO Publications openbaar worden.
 • NATO Libguides: Web-based research guides that contain publicly available information from the Internet that have been handpicked by the NATO Multimedia Library staff.
 • NATO Publicaties: alleen op MULAN Intranet.
 • NATO Research and Technology Organisation (RTO) scientific research and technical information reports.
 • NATO Standardization Document Database (Stanag’s)
 • NARCIS geeft toegang tot 222.818 publicaties, waarvan 175.024 open access publicaties, 5.077 datasets en daarnaast informatie over onderzoekers (expertise), onderzoeksprojecten en onderzoeksinstellingen in Nederland.
 • NCC Nederlandse Centrale Catalogus bevat de bibliografische gegevens en de vindplaatsen van boeken en tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland.
 • Nederlands Militair Erfgoed: deelcollecties en belangrijke bronnen toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
 • Nederlandse Bedrijfsinformatie biedt toegang tot alle Nederlandse bedrijfsinformatie met een Kamer van Koophandel-inschrijving( 2,5 miljoen) aangevuld met financiële gegevens, jaarverslagen, bestuurders en commissarissen. Daarnaast zie je het laatste nieuws per organisatie. Toegang op IODW.
 • Nederlandse Militaire tijdschriften zoals Alle Hens, Armex, Carre, Defensiekrant, KMar, Landmacht, Marineblad, Mars et historia, Trivizier vakbond en de Vliegende Hollander, zijn ook via een speciaal gemaakte databank defensiebladen te doorzoeken.
 • Nen-Normen  NEN (Nederlands Normalisatie Instituut). Voor alle rijksambtenaren geldt dat ze onbeperkt de genoemde normen kunnen downloaden en inzien. Het doel is om het gebruik van normen binnen de werkprocessen te stimuleren. Naast de meest actuele norm zijn ook de vervallen normen online beschikbaar. Het betreft de volgende herkomsten die beschikbaar zijn: Alle Nederlandse normen: NEN, NPR, NTA, HKZ. Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen: NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC.
 • Nexis: Via Nexis heeft u toegang tot bijna alle nieuwsartikelen van internationale en nationale kranten en tijdschriften, zowel online als offline. In Nexis is het nieuws van de Nederlandse dagbladen, nationaal en regionaal (waaronder Het Financiële Dagblad, NRC Handelsblad, De Volkskrant en De Telegraaf) terug te vinden. Naast de inhoud van dagbladen, tijdschriften en de 200 populairste nieuwswebsites biedt Nexis u een schat aan bedrijfs- en marktinformatie. U moet eenmalig een account aanmaken op IODW met uw Mindef e-mailadres.
 • OECD-library: online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development. (Engelstalig)
 • Overheid.nl bevat de officiële bekendmakingen van de overheid (Staatsbladen, Staatscouranten, Tractatenbladen) en de Handelingen en Kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer vanaf 1 januari 1995
 • Pensioen Pro is dé nieuws- en informatiebron voor de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Hier vinden pensioenfondsbestuurders, medewerkers van bestuursbureaus, consultants, vermogensbeheerders, fiduciair beheerders, toezichthouders, actuarissen, accountants en juristen alle informatie die voor hen onmisbaar is.
 • PiCarta is een catalogus van meer dan 400 bibliotheken in Nederland, waaronder de universiteitsbibliotheken.
 • Politieacademie Catalogus mediatheek: collectie gevaarsbeheersing, milieu, politieleiderschap, recherche, verkeer.
 • PressReader bevat meer dan 4300 kranten en tijdschriften uit 100 verschillende landen in 54 talen. Fulltext, actueel en met een archief tot 90 dagen.
 • ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal) is the world’s most comprehensive collection of full-text dissertations and theses. As the official digital dissertations archive for the Library of Congress and as the database of record for graduate research, PQDTGlobal includes millions of searchable citations to dissertations and theses from 1861 to the present day together with over a million full-text dissertations that are available for download in PDF format. Over 2.1 million titles are available for purchase as printed copies. The database offers full text for most of the dissertations added since 1997 and strong retrospective full-text coverage for older graduate works. It also includes PQDT UK & Ireland content.
 • ProQuest Central content uit meer dan 12.000 tijdschriften (9.000 in volledige tekst) en meer dan 900 full-text kranten en ruim 30.000 academische proefschriften. Proquest Central biedt een uitgebreide dekking voor deze belangrijke thema’s: business, psychologie, natuurwetenschappen, gezondheid en onderwijs. Doorzoekt 6 Proquest databases! 
 • ProQuest Ebook Central ruim 127.000  E-books beschikbaar voor de NLDA. 
 • PsycARTICLES ieen database van full-text, peer-reviewed wetenschappelijke artikelen in de psychologie, gepubliceerd door de American Psychological Association (APA), de APA Educational Publishing Foundation, de Canadian Psychological Association, en Hogrefe & Huber.
 • Publicatieportaal Publicatie- en Documentatiebeheer Mindef. Alleen op Mulan Intranet.
 • Repository NLDA
 • Rijksportaal De naslagwerkenpagina op het Rijksportaal –de pagina van waaruit u als Rijksambtenaar allerlei bronnen gratis kunt raadplegen- is geheel vernieuwd. Het kruimelpad naar de naslagwerkenpagina op het Rijksportaal: start > alle programma’s > Rijksportaal > Rijksportaal nieuw > app Rijksportaal. Op de voorpagina van het Rijksportaal volgt u: direct naar (rechts onderin) > uitgelicht > digitale bibliotheek.
 • Sage Online journals  geeft toegang tot 640 tijdschriften op het gebied van sociale wetenschappen en managementwetenschappen. 
 • Sciencedirect Elsevier bevat circa 2000 wetenschappelijke tijdschriften. De meeste artikelen zijn in het Engels geschreven en kunt u fulltext inzien.
 • Scopus Internationale citatie-index van Elsevier met verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen, proceedings en boeken. Wie citeert wie, en wat wordt er geciteerd, dat vind je terug in Scopus. Gevonden titels kunnen niet altijd direct fulltext opgehaald worden, maar moeten via LibSearch opnieuw worden gezocht. Met uw Mindef e-mailadres een account aanmaken op IODW
 • SDU Kennisportaal: kennispartner op het gebied van multimediale vakinformatie voor juridische en fiscale professionals. Toegang tot NDFR (Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht), Opmaat en content over onder meer sociale zekerheid en human resources. Alleen op IODW NLDA.
 •  SIPRI Yearbook, written by authors who are experts in their field, is an essential and independent source for issues on armaments and arms control, conflicts and resolutions, security arrangements and disarmament, as well as longer-term trends in international security.
 • Springer  Platform met wetenschappelijke documenten over vele thema’s, zoals gezondheidszorg, milieu, sociale wetenschappen, architectuur, enz.
 • Staten-Generaal Digitaal  Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.
 • TNO rapporten: alleen op Mulan Intranet.
 • TNO repository contains scientific reports and publications that can be shared with people outside of TNO where the publisher allows this.
 • Uitgeverij Paris op IODW zijn 14 juridische tijdschriften toegankelijk.
 • Vakbase van Vakmedianet Content op het gebied van human resources, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, gemeentefinanciën en facilitymanagement en managementondersteuning. Naast kennisbanken zijn ook ebooks en tijdschriften op de genoemde terreinen raadpleegbaar. Toegang op IODW.
 • Van Dale woordenboeken (Zo nodig pagina eerst verversen met Crtl F5). Spelling en betekenis van woorden. Nederlands, maar ook Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en Zweeds. Toegang op IODW op IP herkenning NLDA.
 • Voorschriftenalleen op Mulan Intranet.
 • Web of Science  Internationale citatie-index van Thomson Reuters met verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen, reviews, proceedings, abstracts en ook data-sets.Wie citeert wie, en wat wordt er geciteerd, dat vind je terug in de WoS. Als een gevonden titel ook in onze databanken aanwezig is, dan kan het direct fulltext opgehaald worden.  
 • Wetsvoorstellen Teksten van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.
 • Wiley Online Library collection of online resources covering life, health and physical sciences, social science, and the humanities. Online access to over 4 million articles from 1500 journals
 • Worldbank elibrary biedt toegang tot bijna 9.000 boeken, rapporten en tijdschriften over mondiale vraagstukken m.b.t zoals beleidsontwikkeling, klimaatverandering en extreme armoede bestrijding. Al dit wetenschappelijk onderzoek is gepubliceerd door de Wereldbank – waarvan het merendeel door middel van een Creative Commons (CC BY) licentie beschikbaar wordt gesteld.
 • WorldCat (OCLC FirstSearch)  – Meer dan 1 miljard items in meer dan 10.000 bibliotheken over de hele wereld.
 • Xpert Burgerzaken Biedt alle relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren en beslisbomen omtrent nationaliteitswetgeving en internationale burgerlijke stand van alle landen in de wereld. Ook biedt Xpert Burgerzaken alle relevante informatie, wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren en beslisbomen over Burgerlijke Stand, GBA/BRP & persoonsinformatie en kiesrecht. Alleen op IODW.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de senior informatiespecialist NLDA op (076) 527 36 53.