Lenen/verlengen/IBL

Lenen

Voor het lenen van werken uit de bibliotheek is een lenerspas nodig. Deze is gratis verkrijgbaar bij de uitleenbalie KIM en KMA. Een lenerspas wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Adreswijzigingen en verlies moeten onmiddellijk aan de uitleenbalie worden doorgegeven. Meer informatie m.b.t. uw persoonsgegevens kunt u vinden op https://www.defensie.nl/privacy

Lenen, raadplegen, aanvragen bij andere bibliotheken (IBL)

Als u een boek of tijdschriftartikel nodig heeft dat niet bij de bibliotheek NLDA beschikbaar is, kunnen medewerkers en studenten van de NLDA deze via de bibliotheek aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer, het IBL. Voor het plaatsen van een aanvraag kunt u terecht bij een van de bibliotheekvestigingen. IBL service is een betaalde dienst (de kosten bedragen minimaal € 6,50).

Aangevraagd materiaal mag alleen gebruikt worden voor privé-studie.

Verlengen

Een geleend boek kan verlengd worden zolang het niet gereserveerd is door een andere lener. Als u een uitlening van de bibliotheek NLDA wilt verlengen kunt u dat doen in de LibSearch via ‘inloggen’. U logt in met de volgende gegevens: Gebruikersnaam: nummer op de lenerspas. Een wachtwoord kunt u zelf aanmaken, gebruik hier de 1e keer de optie “wachtwoord vergeten” voor.

Reserveren

Boeken die uitgeleend zijn kunt u reserveren in de catalogus via ‘lenergegevens’. U logt in met de volgende gegevens: Lener-nummer op de lenerspas – Naam of wachtwoord: 1e drie letters achternaam (geen tussenvoegsels).