Airpower in Africa

Artikelen     Blogs     Boeken     Rapporten

Samengesteld door Bibliotheek NLDA
1-11-2015
Ernst Bertelink
E.Bertelink@mindef.nl

Deze literatuurlijst (tot stand gekomen na een zoekslag in 2014/2015) biedt U een startpunt bij onderzoek naar (French) Airpower in Africa. De militaire operaties, die in de voor U geselecteerde materialen worden besproken, betreffen niet alleen zuiver Franse operaties, maar ook operaties die Frankrijk in internationaal verband uitvoerde, bijv. onder VN-vlag. Hij bevat oa. links naar (wetenschappelijke) artikelen, websites, boeken en rapporten gevonden in door de bibliotheek aangeboden databases, op het internet en in de bibliotheek.