LibSearch (zoekmachine bibliotheek)

Bij een update van onze LibSearch, zijn veel links naar full-text artikelen verplaatst. Ze staan nu onder “other links”. Neem contact op met de bibliotheek als u hier op vastloopt. De verwachting is dat alle records voor het einde van het jaar opnieuw geladen zijn in WorldCat en dat dan alle links weer goed zichtbaar zijn.

LibSearch is de  nieuwe zoekmachine van de bibliotheek NLDA. Je kunt hiermee met één zoekactie zoeken naar boeken, artikelen en overige  informatie, digitaal of op papier. Niet alleen binnen de NLDA, maar wereldwijd. Alleen medewerkers en studenten NLDA hebben toegang tot de betaalde digitale collectie van de Bibliotheek NLDA. Zij kunnen inloggen met hun NLDA-account (UserID@nlda.nl). Andere gebruikers kunnen als gast inloggen.

Als je een titel vindt, zie je direct informatie over de beschikbaarheid. Je ziet zowel het totaal aantal exemplaren, als de vindplaats van een van de exemplaren. Indien er meer exemplaren beschikbaar zijn, zie je alle locaties door op de titel te klikken.

Bibliotheek NLDA only/worldwide zoeken

Standaard wordt gezocht in alle titels die in WorldCat  zijn opgenomen (libraries worldwide). Nadat je de zoekactie hebt uitgevoerd, kun je ervoor kiezen om alleen de resultaten van de Bibliotheek NLDA te tonen. Bij ‘worldwide’ vind je ook titels die niet tot de collectie van de NLDA behoren, maar die je eventueel wel via andere bibliotheken of via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) kunt bemachtigen.

Resultaten inperken naar periode of jaar

Standaard kun je kiezen uit de laatste 5, 10 of 25 jaar. Je kunt ook een exacte periode opgeven.

Doorklikken op titel & ‘description’ voor uitgebreide beschrijving

Klik op een titel om uitgebreidere informatie over de publicatie te krijgen. Klik het onderdeel ‘beschrijving’ open voor de volledige bibliografische informatie (alle auteurs, paginering, eventuele samenvatting e.d.).

Zoeken in gespecialiseerde databases

Via LibSearch vind je veel informatie, maar niet alles wordt via deze zoekmachine aangeboden. Om er zeker van te zijn dat je al het beschikbare (digitale) materiaal vindt, raden we je aan om ook te zoeken in de gespecialiseerde databases.